164 Plays

Nostalgia & Melancholia

Sad, Nostalgic and Melancholic songs. The sound of your memories

Dark
Dark
Dark

32 playlists

Latest Playlists
- Pop
Pop
Pop

3,392 playlists

Latest Playlists
-
107 Tracks, 6 hours, 40 minutes