162 Plays

Nostalgia & Melancholia

Sad, Nostalgic and Melancholic songs. The sound of your memories

Dark
Dark
Dark

125 playlists

Latest Playlists
- Pop
Pop
Pop

11,444 playlists

Latest Playlists
-
102 Tracks, 5 hours, 39 minutes