168 Plays

Nostalgia & Melancholia

Sad, Nostalgic and Melancholic songs. The sound of your memories

Dark
Dark
Dark

101 playlists

Latest Playlists
- Pop
Pop
Pop

11,077 playlists

Latest Playlists
-
112 Tracks, 6 hours, 49 minutes